...
بازسازی خانه در شهران
بازسازی خانه درشهران به همراه نمونه کار حرفه ای

بازسازی خانه شماره ۳۰ | پروژه شهران

کوچک بودن واحد به ما اجازه تغییر پلان و ساختار به صورت گسترده را نداد. در این پروژه که با هدف بازسازی آن را شروع کردیم، در تلاش بودیم تا عرض سرویس بهداشتی را افزایش دهیم؛ زیرا کم بودن عرض سرویس، موجب تداخل آن به قسمت روشویی شده بود. آشپزخانه این واحد به دلیل ساختار نامناسب دچار فضای پرت شده بود و یک ساختار نامناسب داشت. بعد از انجام فرایند بازسازی، آشپزخانه همین واحد کوچک، به یکی از بهترین قسمت‌های خانه تبدیل شد.

مدت زمان اجرای پروژه: یک ماه و نیم

فرآیند تغییر و تعمیر و نوسازی در ساختار داخلی و خارجی یک سازه با هدف از بین بردن فرسودگی و رفع ایرادات را بازسازی می گویند، بازسازی خانه یکی از مرسوم ترین نوع بازسازی ساختمان محسوب می شود که معماران خانه های چند سال ساخت را به خانه های نوساز و بروز تبدیل می کنند.

 

 

 

 

 

ویدیو معرفی پروژه
در این ویدیو می توانید به صورت کامل در جریان توضیحات و تغییرات پروژه قرار بگیرید.
هزینه پروژه
این واحد 22 سال ساخت با چه هزینه ای تبدیل به یک واحد نوساز شده این ویدیو را ببینید.
جدول تغییرات پروژه
برای مشاهده تغییرات پروژه٬ فایل تغییرات را دانلود کنید

تصاویر قبل و بعد

گالری تصاویر پروژه

عکس مشترک با کارفرما

پروژه های دیگر از تهران ایده

خدمات ما بر اساس موقعیت مکانی
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.