...
بازسازی خانه در مرزداران
بازسازی خانه در شهرک ژاندارمری به همراه نمونه کار حرفه ای

بازسازی خانه شماره ۲۵ | پروژه شهرک ژاندارمری

تمرکز اصلی تهران ایده در این پروژه، تغییر پلان و دکوراسیون داخلی در کنار بازسازی کامل بود. این واحد نوساز 3 خواب و خوش‌نقشه، این پتانسیل را داشت تا با چیدمان مناسب و اصولی به یک واحد 4 خواب تبدیل شود و ما این کار را انجام دادیم. وجود ستون در وسط ملک، بر نتیجه نهایی کار تأثیر بسیار زیادی گذاشته بود و تهران ایده برای آن یک ایده جدید و متفاوت در نظر گرفت. 

مدت زمان اجرای پروژه: 60 روز کاری (دو ماه)

فرآیند تغییر و تعمیر و نوسازی در ساختار داخلی و خارجی یک سازه با هدف از بین بردن فرسودگی و رفع ایرادات را بازسازی می گویند، بازسازی خانه یکی از مرسوم ترین نوع بازسازی ساختمان محسوب می شود که معماران خانه های چند سال ساخت را به خانه های نوساز و بروز تبدیل می کنند.

 

ویدیو معرفی پروژه
در این ویدیو می توانید به صورت کامل در جریان توضیحات و تغییرات پروژه قرار بگیرید.
هزینه پروژه
اگر می خواهید بدانید که این واحد با چه هزینه ای تبدیل به یک واحد نوساز شده این ویدیو را ببینید.
جدول تغییرات پروژه
برای مشاهده تغییرات پروژه٬ فایل تغییرات را دانلود کنید

تصاویر قبل و بعد

تصاویر قبل و بعد موجود نیست!

گالری تصاویر پروژه

عکس مشترک با کارفرما

پروژه های دیگر از تهران ایده

خدمات ما بر اساس موقعیت مکانی
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.