اهمیت چیدمان و استفاده از مبلمان مناسب بر کسی پوشیده نیست و می‌تواند بیش‌ترین تاثیر را در دکوراسیون داخلی منزل داشته باشد. در مرحله طراحی اولیه، محل قرار‌گیری مبلمان مشخص می‌شود و طبق آن،‌ مدل، رنگ و نوع آن متناسب با سبک مورد استفاده در طراحی المان‌هایی مانند دیوارها،‌ سقف و کف انتخاب می‌شود. نباید از وسایل اضافی برای شلوغ تر نشان دادن فضا استفاده کنیم. ابعاد فرش‌ها و تابلوها تاثیر زیادی بر بزرگ یا کوچک نشان دادن فضا دارند. استفاده از مبلمان با اندازه‌های مناسب نباید نادیده گرفته شود. گاهی کارفرما،‌ سرویس مبلمانی را در فروشگاه می‌بیند و آن را خریداری می‌نماید. ولی بعد از چیدمان آن در فضا متوجه اندازه نامناسب آن خواهد شد.

در این مواقع طراحان دکوراسیون داخلی مرکز ما به کمک کارفرما می‌آیند تا ضمن در نظر گرفتن ملاحظات معماری، انتخاب را برای کارفرما راحت‌تر نمایند. در این راستا از بهترین طراحان دکوراسیون داخلی بهره می‌گیریم تا همه عناصر ساختمان، با وسایل و لوازم مورد استفاده همخوانی داشته باشد تا ضمن زیبایی که به محیط می‌دهد،‌برای کارفرما حسی آرام را در بر داشته باشد.