سبک نئوکلاسیک

معرفی سبک نئوکلاسیک

با الهام گرفتن از هنر و فرهنگ یونان باستان و روم، سبک نئوکلاسیک در اواسط قرن 18…