دوست داریم خود را موتور طراحی بنامیم.

تیم طراحی مجرب ما، از انواع نرم افزارهای سه بعدی مورد استفاده در دنیای معماری بهره برده و به مشتریان ما اجازه می دهند تا فضای بازسازی شده خود را، حتی قبل از شروع عملیات ببینند. در صورت رضایت نداشتن مشتری از طرح، آلترناتیوهای دیگر تقدیم مشتری می گردد. این روند تا جایی پیش می رود که تیم طراحی و مشتری به یک نقطه اشتراک برسند. این طرح تعاملی این امکان را فراهم   می آورد تا مشتری کاملا درگیر طرح گردد.

 
 

کار را به دست کاردان بسپارید.
 

تیـم مـا علاوه بر زیبـایی بصـری، بسیاری از عوامل دیگر را در هنگام طراحی مد نظر قرار می دهد. یک طرح زیبا زمانی تاثیر بهینه دارد که علاوه بر جاذبه بصری، امکان بهره برداری مطلوب را نیز برای بهره بردار فراهم آورد. از این رو قبل از ارائه طرح به مشتری، باید همه جوانب کار را مورد بررسی قرار داد.

 


برای مثال برداشتن یک دیوار ممکن است در گام نخست راضی کننده باشد. اما عوامل مهم دیگری مثل نقش آن دیوار در رفتار سازه می تواند عامل موثر در بازسازی باشد. هیچ گاه نمی توان بدون در نظر گرفتن مطالعات سازه ای، مکانیکی و الکتریکی اقدام به ایجاد یا برداشت یک دیوار نمود. مهندسین سازه و معمار ما به همراه مهندسین برق و مکانیک مرکز همواره در تعامل هستند تا نقش تک تک المان های موجود در فضای پروژه را به نحوی مطلوب ارزیابی نمایند تا پس از بازسازی شاهد مشکلاتی از این قبیل نباشیم.

قبل از اجرا به فکر نتیجه کار باشیم.