از مهم ترین قسمت های یک بازسازی، بخش متره و براورد پروژه است. بخشی که ممکن است با اشراف و تسلط کامل بر آن، مراحل یک پروژه را ساده کند. یا ممکن است بدون تدبیر، کار را غیر ممکن نماید. گاهی مشتریان بر این باورند که پیمانکار بعد از براورد مالی و شروع مراحل پروژه، ممکن است از تعهدات خود کاسته یا با بی اخلاقی دستمزد خود را افزایش دهند. مفتخریم به این که در همه پروژه های محوله بیش از آن که به سود خود بیاندیشیم، به فکر آن هستیم که از بهترین مواد و مصالح استفاده کنیم تا فضای بازسازی شده، جلوه زیباتری پیدا کند و در نتیجه موجبات رضایت کارفرما فراهم آید. البته به هیچ عنوان از تعهدات مالی کارفرما و پیمانکار عدول نخواهد کرد. اگرچه ممکن است به ندرت از قیمت تمام شده در براورد اولیه ما فراتر رود، ولی به میزان پرداختی کارفرما افزوده نخواهد شد.

ما بر این باوریم که هر پروژه، ویترینی برای دریافت پیشنهادهای دیگر است.
پس زمانی که درگیر پروژه شما هستیم، درواقع تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا ضمن فراهم شدن رضایت شما، پیشنهادهای کاری دیگری دریافت نماییم.
 


دقت در محاسبات + به روز بودن اطلاعات

روش S.O در براورد دقیق پروژه

هیچ گاه نمی توان به تخمین هزینه بسنده کرد. استفاده از روش S.O در براورد پروژه که ابتکار مرکز فناوری بازسازی است، همواره و در همه پروژه ها، پاسخگوی مشتریان بوده است. به روز بودن اطلاعات از قیمت مصالح مختلف و دقت در محاسبات فنی و مالی، دانشی است که مترورهای مرکز در مقدمه به کار گیری این روش استفاده می کنند.

 

در مرکز فناوری بازسازی چیزی تحت عنوان تخمین هزینه وجود ندارد.

کارشناسان ما در واحد متره و براورد پروژه، همواره در تلاشند تا دقیق ترین آمار را به مشتری ارائه دهند. مترورهای مرکز همه جوانب را ارزیابی می نمایند و در نهایت میزان دقیق هزینه و زمان لازم برای اجرای کار را در چارچوب جداول و برنامه های زمان بندی ضمیمه قرارداد می نمایند.گاهی روند اجرای پروژه به گونه ای پیش می رود که زمان تحت الشعاع کیفیت یا حتی هزینه قرار می گیرد. این امر هیچ گاه مطلوب نیست. در بسیاری از موارد پیمانکار زمان اجرای پروژه را آنقدر طولانی می کند که روند بازسازی برای کارفرما و حتی خود پیمانکار از
حوصله خارج گردد. در چنین مواردی به پایان رساندن کار و تحویل پروژه مشکل خواهد شد. توان اجرای کار، یکی از عواملی است که پیمانکاران را نسبت به هم متمایز می کند.
در مرکز فناوری بازسازی، کارفرما همواره پیمانکار را با برنامه زمان بندی پروژه ارائه شده توسط مرکز، کنترل خواهد نمود. ارائه برنامه زمان بندی پروژه و نمودارهای مربوط به آن، امکان برنامه ریزی بهتر را برای کارفرما مهیا می سازد.
 

سر قولمان هستیم.
  

همان قدر که روی هزینه بازسازی متمرکز هستیم، زمان نیز باید در کنترل ما باشد. چیزی که کمتر به آن پرداخته می شود و در پایان کار نیز ممکن است، مشکلاتی را پدید آورد. در واقع هر دو فاکتور باید کاملا در تعادل باشند.


نهایت دقت را در براورد زمان و هزینه داریم تا صداقت تحت تاثیر قرار نگیرد.