یکی از مهم ترین قسمت های بازسازی، عملیات اجرایی است که بسیار در معرض دید مشتریان است. عوامل اجرایی ما موظف به اجرای دقیق طرح و نقشه متناسب با روند کار هستند تا در نهایت، شرایط حصول بهترین نتیجه فراهم آید. در واقع مهندسین سازه، معماری، مکانیک و برق فعال در مرکز، پس از تایید طرح توسط کارفرما، شروع به تهیه نقشه های اجرایی مطابق با مقررات ملی ساختمان ( مباحث 22 گانه ) می کنند.

در بسیاری از موارد، کارشناسان ما پس از بازدید اولیه، شاهد تخلفاتی از سوی سازنده ساختمان به دلایل مختلف مثل فرار از هزینه تحمیلی به او در ساختمان محل پروژه هستند. بعضی از این تخلفات نقش موثری در مشکلات پیش آمده دارند که قبل از هر اقدامی باید برای رفع آن ها کوشید. در این مرحله ضوابط مقررات ملی ساختمان به کمک کارشناسان ما می آیند و مشکل را برطرف می نمایند.

 
کلیه مراحل باید طبق نقشه های اجرایی ترسیم شده انجام شود. پس از ترسیم نقشه ها، عوامل اجرایی آن ها را تحویل گرفته و مورد ارزیابی قرار می دهند. اکیپ های مختلف، تمام هاهنگی های لازم را با یکدیگر انجام می دهند تا در حین اجرا خللی در کار یکدیگر وارد نکنند.
 
در همه این مراحل مهندسین مجری مستقر در محل پروژه همواره ناظر بر اجرای دقیق و اصولی نقشه ها هستند. درواقع مهندسین اجرایی، علاوه بر کار نظارت، رابط بین طراحان و نیروهای اجرایی در کارگاه هستند. با این متد، همه دست در دست هم، از ابتدا تا پایان کار، یک دلی را ضمیمه کار می نماییم.
دقت و سرعت در اجرا، نتیجه کار گروهی است.
 


 
از ایمنی در کارگاه شاید بتوان به عنوان مهم ترین عامل انسانی کرد. گاهی استفاده از نیروهای غیر متخصص و بی تجربه ممکن است در گام نخست از لحاظ مالی به نفع پیمانکار تمام شود. اما همین بی تجربگی و نا آگاهی به اصول دقیق اجرا، می تواند آثار زیان بار مالی و حتی جانی در پی داشته باشد و کام همه را تلخ نماید. استفاده از ضوابط ایمنی در کارگاه و نظارت جدی بر آن می تواند تا حد بسیار زیادی از  وقوع این حوادث جلوگیری نماید.
امتیازی که مرکز فناوری بازسازی برای کارگران خود قائل شده این است که ضمن استفاده از آخرین تجهیزات ایمنی در کارگاه، در هر پروژه همه کارگران تحت پوشش شرکت های بیمه ای هستند که این امر باعث فراغ بال و آسودگی خاطر عوامل اجرایی ماست. ضمن این که کارفرما نیز هیچ مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از اقدامات نادرست کارگران ندارد.

 

دقت به جزئیات و ظرافت در کار خط قرمز مجریان ماست.

آنچه را که برای همه عوامل اجرایی به عنوان خط مشی قرار دادیم، دقت به جزئیات و ظرافت در کار است. چون بر این باوریم که تنها این دو عامل است که نتیجه کار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جلوه نهایی کار از دور می تواند در گام نخست حس تمایل به زیبایی را در بیننده شکوفا کند و موجب شگفتی او شود. اما عاملی که بیان گر مهارت و توانایی پیمانکار است و او را نسبت به سایرین متمایز می کند توجه به دو عامل دقت به جزئیات و به کار گیری ظرافت در اجرای کار است.

مفتخریم به همکاری با بهترین و مجرب ترین اساتید کار در آیتم های مختلف اجرا که همواره لبخند رضایت مشتریان ما و در نتیجه موفقیت مرکز فناوری بازسازی را به همراه داشته است.